Valet och företagsaffärer?

Valet och företagsaffärer?

Hur påverkar valet företagsaffärer?

Den 14 september 2014 gick de svenska entreprenörerna till val. Man får väl gissa att de den absoluta majoriteten av svenska företagarna lutade åt höger när de lade i lapparna i lådorna. Men det svenska folket ville ha en förändring, och valde en röd-grön koalition.

Så hur påverkar detta de som funderar på att sälja sitt företag? Låt oss spekulera på vad som kan hända under dessa fyra åren.

Daniel#2

Daniel Lifveredson

Begränsningar för vinster i välfärden?

Det har än så länge visat sig vara ganska tandlösa förslag som kommit fram. Det kan rent ut sagt visa sig vara till gagn för säljare. Flera potentiella köpare har under en tid varit avvaktande på att investera i denna bransch, till dess att den nya spelplanen är klar. Det är den nu, och det är troligt att vissa köpare återigen går in på offensiven.

Energirelaterade företag?

I skrivande stund verkar det definitivt vara – som Carl Bildt en gång myntade – en röd-grön röra. MP menar att man kan snabbavveckla (inom 4 år) två reaktorer, medan S tolkar överenskommelsen betydligt mjukare. Man får dock gissa att S och MP kommer att få svårighet att i Riksdagen få igenom en snabbavveckling. De beslut som rimligtvis kan fattas hanterar fortsatta, eller ökade, subventioner för ”miljövänlig el”. Låt oss anta att vindkraftsverk får en ny framgångsvåg och att solenergi kanske tar ett rejält kliv framåt. Företag inom dessa sektorer, eller relaterade till dessa sektorer, borde troligtvis bli heta på marknaden inom kort.

RUT och ROT företag

Allt är givetvis öppet fortfarande, men om vi tillåts spekulera…
Att slopa RUT är i grunden ett mindre bra förslag. Det skapar jobb och det gör att många familjer har råd med ”skattemässig vit” hjälp i hemmet. Vi tror att RUT-avdrag är här för att stanna. RUT-företag blir därmed mycket attraktiva i ögonen på en investerare.

Vad gäller ROT-företag är det inte längre lika givet. ROT-avdraget infördes för att hjälpa en volatil byggindustri ut ur en lågkonjunktur. Blickar vi 4+4 år framåt kan vi anta följande:
– Väsentlig statlig satsning på byggande av nya bostäder
– Förbättrad konjunktur ökar byggandet av industri-, logistik och kontorslokaler.
– Kommande brist på hantverkare

Ovanstående 3 punkter riskerar obalanser i systemen, staten kan komma att behöva ”kyla av” byggmarknaden. I ett sådant scenario är det enklaste valet att strypa ROT-avdragen. Problematiskt för ett byggrelaterat företag som mestadels arbetar inom ROT, positivt för ett företag som mestadels arbetar med nybyggnation alternativt kommersiella lokaler.

Restaurangföretag?

Hur blir det med restaurangmomsen? Oerhört svårt att sia om. Det är som att spela på svart eller vitt på casinot. Många rationella argument talar för att ha kvar nuvarande momsskatt. Många vänsterargument vill återinföra 25% moms.

Då momsen en gång i tiden sänktes fick det ett antal effekter:
– Fler anställda
– Mindre andel svarta pengar i restaurangsystemet
– Bättre vinstmöjligheter för restaurangföretag
– I vissa fall något lägre priser, dock ej kompenserat för hela momsminskningen

Om momsen höjs igen lär följande inträffa:
– Restaurangerna försöker smyghöja priserna, kommer dock ej att kompensera hela momshöjningen i reala termer, åtminstone inte inom kort
– Något lägre omsättning i reala termer
– Lägre vinster i restaurangrelaterade företag

Det är rimligt att anta att en potentiell köpare av restaurangföretag vill ha en säkerhetsmarginal för lägre vinster. Med andra ord, avvaktande intresse, tills dess att frågan är utredd.

Generella skatteregler?

Varje ny regering ser över 3:12 reglerna, som påverkar hur mycket skatt som företagare skall betala efter det att man sålt sitt företag. Det är väl inte orimligt att anta att även denna regering skall se över reglerna. Det lär inte bli till det bättre. Dock lär det ta 2 år att utreda ärendet och fatta beslut. Om man överväger att sälja sitt företag är det nog klokt att göra så inom 2 år, förutsatt att de andra viktiga parametrarna för timing (vinstnivå, köparnas intresse, tillväxtmöjligheter etc.) är OK.