Håkan Meyer har ordet.

Håkan Meyer har ordet.

”Framgången kommer inte av sig själv”

Psykologen Benjamin Bloom studerade på 1980-talet 21 internationellt framstående konsertpianister. Han ville veta vad som låg bakom deras framgång. Till hans förvåning visade det sig att de som barn inte visat någon särskild begåvning. Möjligen var de lite annorlunda än sina syskon och grannar. Framgången berodde på att de övade mer och längre än alla andra.

Samma resultat kom Anders K. Ericsson fram till från sina studier vid Florida State University. Den enda hemligheten bakom framgång är hårt arbete. Ericsson myntade 10 000 timmarsregeln. För att nå riktig framgång i form av att nå absolut toppklass fordras det 10 000 timmars kvalitativ, målinriktad och planerad träning. Och det gäller i så skilda discipliner som idrott, musik, konst, schack och näringsliv. Hela tiden kom han fram till samma sak. Den som gör sina 10 000 träningstimmar i unga år når framgång oavsett talang.

Man kan kalla detta för uthållighet – att vara envis och inte ge upp. Uthållighet är viktigare än intelligens och fallenhet. Uthålliga människor har högre prestationsförmåga än andra tack vare sitt starka intresse, sin koncentrationsförmåga och drivkraft.

Framgångsfaktorn är således uthållighet. Framgången kommer inte av sig själv. Maersk Mc-Kinney Möller, legendarisk ledare och huvudägare av en av Danmarks största koncerner AP Möller-Maersk Group, menade att koncernens framgång kan förklaras av tre ord: tradition, flit och disciplin. Flit och disciplin vinner över medarbetarnas utbildning.

På samma sätt förklarar många framgångsrika idrottsmän att det inte finns några genvägar till framgång. Zlatan är nog den svenske fotbollsspelare som tränat mest på egen hand. De bästa brasilianska fotbollsspelarna är förmodligen uppe i 10 000 timmar redan i tonåren.

Lärdomen för oss som ledare när vi söker nya medarbetare är att inte stirra oss blinda på deras cv. Den sökandes drivkraft och motivation är den främsta orsaken till att de utvecklar sin begåvning och talang. Vi ska söka efter de personliga egenskaperna framför den formella kompetensen hos våra blivande medarbetare.

Håkan Meyer

Ålder: 71 år
Familj: Fru och två barn
Bor: Centrala Göteborg
Idag: Är idag aktiv i Stiftelsen Perus vänner – en insamlingsstiftelse för humanitär hjälpverksamhet i Peru

Övrigt: Arbetat som strategi- och affärsrådgivare i medelstora företag sedan 1992. Har varit rådgivare i över 100 företagsöverlåtelser och styrelseledamot, ofta som styrelseordförande, i mer än 60 företag.