Utmaningen att sälja till ett amerikanskt börsnoterat bolag.

Utmaningen att sälja till ett amerikanskt börsnoterat bolag.

Att sälja till ett stort amerikanskt bolag

Den 4 mars såldes 100% av aktierna i PLANit Sweden AB till det nordamerikanska börsnoterade IT-företaget Volaris Group Inc. Nedan följer en intervju med Hans Andersson, VD och tidigare en av de största ägarna till PLANit.

 

Hur kommer det sig att ni beslutade att sälja ert företag?

Jag var med och grundade PLANit 1996, som då var ett management buy out från Ericsson, och har sedan dess varit VD och en av de största ägarna. Bolaget har utvecklat världsledande mjukvara inom sin nisch, och har mycket goda kundrelationer i Sverige såväl som internationellt. Jag, med många andra ägare, insåg att om bolaget skulle utvecklas vidare krävdes en helt annan typ av ägare, som med större resurser kan expandera bolaget internationellt. Det var en viktig slutsats som ledde till beslutet att starta en försäljningsprocess.

Var det skälet till att ni valde en utländsk köpare?

Då Excore drev processen valde vi tillsammans ut ett fåtal bolag som vi trodde skulle vara lämpliga ägare till PLANit. Bland dess fanns såväl svenska som internationella bolag. Efter noggrann analys insåg vi att den bästa köparen troligtvis var Volaris. Efter långa förhandlingar visade sig även att de var beredda att betala bäst för bolaget.

Hur var processen att sälja bolaget till en amerikansk köpare?

Det är klart, det var en komplicerad process. Ett stort nordamerikansk börsnoterat bolag gör inte processen enkel. De efterfrågar otroliga mängder med siffror. Deras avtal är oerhört omfattande. Varje beslut som deras förhandlingsteam skall ta måste förankras i deras styrelse. I efterhand kan man konstatera att det vore enklare att sälja till ett svenskt företag.

Men hur lyckades ni hantera processen?

Under tiden som försäljningen pågick uppkom flera nya inspel. Köparna ville ha tilläggsköpeskillingar, garantier och massa olika villkor för affären. I grunden tänkte köparna på ett helt annat sätt än vad vi svenskar gör. Det kanske inte är fel utifrån ett ägarperspektiv, men det är inte riktigt så som vi hade drivit företaget sedan start. Med oss hade vi väldigt bra rådgivare. De tog ett stort ansvar att lösa varje uppkommen situation. Utan dem hade vi förmodligen inte lyckats landa affären. Och i slutändan blev det väldigt bra för både ägare och anställda i bolaget.

Hur har utvecklingen i bolaget sett ut efter affären?

Önskemålet för detaljerade siffror är konstant. Kanske lite onödigt kan tyckas, men det är bara att ta fram informationen som de nya ägarna vill ha. Lite överraskande är nog dock att vi tidigt började finna samarbetsformer med andra företag inom gruppen. Att gemensamt utveckla ny mjukvara och nya marknader är en positiv utveckling.

Hur ser livet ut för dig efter affären?

I stort har det nog inte förändrats så mycket. Men ibland kan detaljerna vara väl så viktiga. Jag fortsätter som VD för bolaget, och kommer nog göra det under flera år till. Men det kan vara ganska skönt att slippa ta ansvar för alla ägarfrågor, och ansvar för de 22 delägarna som vi hade i firman. Nu gör jag mitt jobb som VD och kan därefter fokusera på familjen och mina fritidsintressen.

Vad har du för råd att ge entreprenörer som överväger att sälja till ett stort nordamerikansk företag?

Förvänta er att de kommer fråga efter väldigt mycket information. Förvänta er ett väldigt omfattande avtal. Involvera så tidigt som möjligt kompetenta rådgivare, det blir garanterat bättre då. Rätt hanterat kan det i slutändan bli den bästa möjliga affären. Fel hanterat så kan det gå hur som helst.

 

Om PLANit

PLANit med dess dotterföretag Malmator och Holmedal Data, har utvecklat specialiserad mjukvara för avancerad planering av anropsstyrd trafik. Mycket komplicerade algoritmer kan i realtid planera och styra väldigt många resurser. Idag planerar företagets system 20 miljoner resor om året. För att utföra resorna är de flesta Taxi-företag i Sverige och Danmark anslutna och kan få sina köruppdrag från företagets system.

http://www.planit.se