Är det redan julafton?

Är det redan julafton?

Alla signaler som vi får pekar i rätt riktning

 

Nu har det hänt, Riksbanken har svarat på krigsförklaringen…

I detta brev skriver jag om:

– Sverige har gett sig in i valutakriget

– Hur påverkas företagen

– Hur resonerar bankerna

– Hur påverkas företagsaffärer

Sverige har gett sig in i valutakriget

De flesta riksbankerna i de utvecklade ekonomierna har samma mål – prisstabilitet. Översatt innebär oftast detta att man eftersträvar en inflation kring 2 %. Men i spåren av den senaste lågkonjunkturen är inflationen alldeles för låg, om ens positiv. Så vad kan då få igång inflationen? Minskad arbetslöshet, ökade löner och mer konsumtion. Vad riksbankerna traditionellt gör är att sänka räntan. Låg ränta innebär mer disponibla pengar för företag och privatpersoner för konsumtion. Vidare sätter det tryck på valutan (då det stora kapitalet gärna söker sig till valutor med hög ränta). Och en lägre valuta innebär dyrare import och därmed högre inflation.

Men vad händer då USA, EMU, Storbritannien, Japan, Schweiz, Danmark och Sverige med flera, samtliga har en ränta kring 0 %. Ja då blir det status-quo vad gäller valutorna.

För uppnå sitt mål måste då riksbanken ta till andra grepp. I stor skala har etablerade länder nu testat två saker:

1. Köp av utländsk valuta, för att pressa den egna valutan gentemot andra valutor

2. Kvantitativa lättnader (eller som det oftast benämns QE)

Den svenska riksbanken testar QE, och överväger förmodligen köp av utländsk valuta. Problemet är att många andra länder gör detsamma. Många länder krigar nu för att sänka sin egen valuta gentemot andra, kanske inte ett fullständigt världskrig, men inte långt ifrån i den finansiella världen.

Hur påverkas företagen

Vi har sett en initial försvagning av den svenska valutan. Lite förenklat så gynnas exporterande företag (framförallt de som säljer i dollar) och företag med en stor import (framförallt de som köper in i dollar) missgynnas.

Det låga ränteläget medför att företag med mycket lån (exempelvis fastighetsbolag) gynnas, och företag som är beroende av annan extern lånefinansiering, exempelvis via preferensaktier eller obligationer gynnas. Jag kan dock inte rekommendera er att köpa aktier i dessa i dagens läge, nuvarande ränteläge är redan diskonterat i aktiekurserna.

En stor del av alla företag i Sverige (mätt i omsättning) påverkas direkt eller indirekt av exportindustri eller fastighetsmarknaden. Med andra ord borde nuvarande marknadsläge innebära ett uppsving i svensk ekonomi.

Hur resonerar bankerna?

Inom banksektorn pågår flera parallella diskussioner.

Prisstegringar på bostäder har gjort att bankens utlåning till detta segment har växt.

 

En utmaning för bankerna just nu är negativ inlåningsränta. Det kanske låter konstigt i och med att bankerna finansierar sig genom inlåning, för att sedan låna ut till högre ränta. Tjänar man då inte pengar i bägge ändar? Nej riktigt så enkelt är det inte. STIBOR räntor (det vill säga inlåning mellan banker), ligger i dag på -0,12% (3 månader) samt -0,25% (till nästa dag). Antag att en bank har en stor inlåning från företag och privatpersoner, och inte lånar ut pengarna, ja då förlorar banken på att bara hålla i pengarna. En kostnad som är svår att ta ut från de som faktiskt äger pengarna. Prispress på bostadslån har tillsammans med ovanstående gjort att marginalen för banken är under press.

Bankerna börjar visa signaler på att de vill öka utlåning till företag för att ”balansera sin portfölj”. Men det handlar inte bara om att balansera portföljen, det handlar även om att öka räntenettot med tanke på vad som skrevs ovan. De är fortfarande förhållandevis försiktiga till risk i samband med företagsutlåning eller förvärvskrediter, men trenden går definitivt i rätt riktning.

Hur påverkas företagsaffärer

Många investerare som vi pratar med säger samma sak, det är nästan omöjligt att få en hygglig avkastning till låg risk. Företagsobligationer i stora trygga bolag handlas till rekordlåg ränta. Så om inte räntepapper, preferensaktier eller obligationsräntor ger någon nämnvärd avkastning, söker sig kapitalet till företagsaffärer.

Alla signaler som vi får pekar i rätt riktning:

– Förbättrad konjunktur

– Förbättrade vinster i flera företag

– Massor med pengar ute på marknaden

– Banker som börjar bli mer riskvilliga

– Extremt låga räntor

Det är näst intill julafton för investerare och företag som vill förvärva andra bolag. Den enda smolken i bägaren för investerare är om den nya regeringen hittar på dumheter, som begränsar svensk konkurrenskraft.

Under de senaste tre kvartalen har vi globalt sett många storföretagsaffärer. Vi tror nu att transaktionerna inom de medelstora företagen åter kommer sätta fart på allvar.

En egen reflektion som vi har här på Excore är att vi aldrig i vår 18 åriga historia, haft så många förvärvsuppdrag som vi har just nu. Det finns fler köpare än säljare. Flera gånger per vecka blir vi kontaktade av företag eller investerare som vill förvärva företag, så vår köpardatabas är större än vad den någonsin varit förut.

På säljsidan kommer det in fler och fler case, även om vissa ägare till företag kanske vill vänta in nästa bokslut, då vinsterna förhoppningsvis ser bättre ut, innan dess att man beslutar att starta en försäljningsprocess. Men sammantaget tror vi på många genomförda transaktioner under året, framförallt kring kommande årsskifte.

Är du intresserad av att sälja ditt företag? Kontakta gärna oss, vi har just nu ett mycket stort intresse från investerare.

Är du intresserad av att förvärva företag? Kontakta gärna oss, så berättar vi hur vi kan söka upp och förvärva företag för just dig.

Daniel Lifveredson, VD för Excore.