Sommarläsning

Sommarläsning

Bygg och anläggningsbranschen i Sverige består av nästan 4000 företag varav huvuddelen är mindre företag. 238 av dessa bolag har en omsättning på 100 miljoner eller mer. Vi på Excore, som arbetar som företagsmäklare och som har gjort ett antal affärer i bygg- och fastighetsbranschen, har de senaste 12 månaderna varit i direkt kontakt med 57 av dessa bolag. Dessa kontakter har bekräftat att det rör sig mycket i bygg- och anläggningsbranschen. Många bolag vill köpa och många är intresserade av att sälja. I denna studie har vi tittat närmare på de största bolagen i branschen för att kunna göra en värdering. Vissa bolag har vi värderat genom att få ingående information från bolagen själva (naturligtvis under strikt sekretess) och vissa bolag blir rena skrivbordsvärderingar. Vi hoppas att denna studie kan vara av intresse för respektive bolag men också för hela branschen.

Som gammal byggare är det extra kul att göra denna studie och visa på de stora värden som finns i branschen. Om du överväger att sälja eller förvärva ett bolag, återkom då gärna till oss för en förutsättningslös diskussion (och naturligtvis under strikt sekretess).

Kontakta oss om du vill ta del av rapporten.

Skärmavbild 2015-06-08 kl. 14.44.13