Påverkar nuvarande regering entreprenörer att sälja sina företag?

Påverkar nuvarande regering entreprenörer att sälja sina företag?

Excore arbetar med transaktioner inom alla typer av branscher. I skrivande stund är det tre branscher som är överrepresenterade vad gäller uppdrag för Excore:
– Vårdföretag
– Bygg och anläggningsföretag
– Konsultföretag

Gemensamt för ovanstående branscher är att de är personalintensiva. Regeringen har redan beslutat att höja de sociala avgifterna för unga personer, och det pågår en utredning avseende 3:12 reglerna, det vill säga hur skatten utformas för utdelning samt vinst i samband med försäljning av ett ”fåmansföretag” (företag där 4 eller färre personer äger en majoritet av rösterna i företaget).

Höjda arbetsgivaravgifter för unga är redan ”diskonterat” i samband med försäljningen av företag, och i framtida vinster i personalintensiva företag. Osäkerheten gällande 3:12 reglerna är dock större.

Många av de entreprenörer som kontaktar Excore säger:
”Jag har ett stort samlat löneunderlag, vilket gör att jag idag kan beskatta vinsten från en försäljningen av mitt företag till 20%. Jag har förstått att regeringen ser över 3:12 reglerna, och det lär väl inte bli till det bättre…”

Ingen vet hur de nya reglerna kommer att utformas, ett förslag förväntas kring sommaren 2016. Vad vi dock vet är att många entreprenörer är oroliga för vad nuvarande vänsterregeringen skall hitta på, och passar helt enkelt på att sälja då man vet vad man får.

Så utifrån nuvarande situation är svaret på rubriken: ”Ja”