Rowico AB

Picture 080
Rowico AB

SÅ MÖBLERADE ROWICO OCH BITC OM SINA VERKSAMHETER

Den 21:a augusti slog två stycken möbelgrossister, Handelshuset Rowico AB och bitc MÖBEL AB, ihop sina verksamheter. På en marknad under förändring och i spåren av en lågkonjunktur har ägarna till företagen gemensamt insett styrkan av ett sammangående. Nedan kan du läsa om parternas syn efter det att affären blev klar.

Hur uppstod affären?

”Vi inledde en diskussion med Excore som gjorde en värdering av vårt företag. Själva kände vi att vi stod inför ett vägval, att sälja firman, att nischa företaget eller köpa någon annan. I spåren av lågkonjunkturen kände vi att det var fel att vara passiva” ”Efter värdering bad vi Excore kontakta andra branschaktörer, för att se om det fanns fler som hade samma syn. Det visade sig att bitc funderade i samma termer.”

Hur uppstod tycke hos den andra parten?

”På uppdrag av en för oss anonym branschkollega kontaktade Excore mig. De förklarade att en konkurrent kanske ville gå ihop med oss. När det senare visade sig att det var Rowico så blev vi uppriktigt sagt förvånade. Vi var nästan dubbelt så stora som Rowico. Men efter att träffat delar av ledningsgruppen i Rowico kunde vi konstatera att vi har mycket gemensamt. Det är två familjeföretag som har utvecklats stabilt i många år, bägge med hög soliditet och bra intjäningsförmåga. Efter några möten kändes affären helt naturlig.”

Johnny Karlsson, VD och ägare av bitc MÖBEL AB

Hur påverkar detta er bransch? ”Många kollegor i branschen har det svårt idag. Möbelindustrin har haft en tuff tid och många har det finansiellt ansträngt. När vi, två starka bolag, går ihop blir vi ännu mer konkurrenskraftiga. Detta blir nog starten för ytterligare konsolidering i branschen. Eftersom vi var först så får vi automatiskt ett försprång på marknaden.”

Per Lind, Ekonomichef i bitc

Vad har ni fått för respons från kunderna?

”Att säga att alla stod och jublade är fel. Vissa var rädda att hamna längre ner på prioriteringslistan. Men efter att ha träffat samtliga stora kunder så vet vi med säkerhet att de ser positivt på affären. Åtminstone nu! Sen blir det upp till oss i det nya sammanslagna bolaget att bli så mycket bättre som vi tror att vi kan bli. Då tar vi marknadsandelar.”

Johnny Karlsson

Hur har responsen varit från organisationen?

“En av våra största utmaningar är att få de två tidigare enheterna att tillsammans bilda en kraftfull och effektiv organisation som kan tillvarata all den kunskap och energi som finns hos de anställda. Om vi får detta att fungera finns all anledning att tro på fortsatt expansion.”

Magnus Jansson, Ekonomichef i Rowico

Vilka är dina råd till någon som skall sälja eller fusionera sitt företag? ”Var öppen för alla förslag. Besluta ingenting förrän du har alla fakta på bordet. Använd en företagsmäklare, de kan finna lösningar som du kanske själv inte ser.”

Mikael Hammargren

Mikael Hammargren

Mikael Hammargren, VD och delägare av Rowico

Fakta om företagen: Bitc MÖBEL AB är en möbelgrossist som föregående verksamhetsår omsatte 326 M SEK. Har blivit utnämnt till Dagens Industris Gazellföretag fyra år i rad och Veckans Affärers Supergazell. Huvudkontor i Bjärnum med 42 anställda.Handelshuset Rowico AB är en möbelgrossist som föregående bokslutsår omsatte 142 M SEK. Företaget har sitt huvudkontor i Halmstad med totalt 40 anställda.

Johnny

Johnny Karlsson, VD och ägare av bitc MÖBEL AB

Försäljning av företag

Om någon spontant skulle lägga ett bud på ditt företag utgår man i regel ifrån tidigare bokslut. Sannolikheten är liten att det första budet är det bästa budet.

Läs mer

Förvärv av företag

Möjligheter att skapa värde genom förvärv är många. Det kan vara synergier, ökat värde genom större omsättning och tillväxt eller andra strategiska värden. Men det finns även väsentliga risker förknippat med företagsförvärv.

Läs mer

Sammanslagning av företag

I samband med fusionsuppdrag hjälper vi ett, eller bägge företagen, genom hela processen att gå samman.

Läs mer

Nyhetsprenumeration

Newsletter sign-up

Funderar du på att sälja ditt företag?

Hör av dig till oss på Excore för en förutsättningslös diskussion och en kostnadsfri värdering! Excore har specialiserat sig på att sälja företag med en omsättning mellan 100 miljoner till 1 miljard.

Kontakta oss