Kärnhem AB

Kärnhem AB

INTERVJU MED ANDERS ÖMAN, TIDIGARE MAJORITETSÄGARE I KÄRNHEM AB.

Kärnhem är verksamt inom fastighetsutveckling. Bolaget omsatte 2012 ca 250 M SEK och har ca 1500 bostäder i sin portfölj för utveckling och försäljning. Den 11:e mars 2013 förvärvade den börsnoterade koncernen BWG Homes A/S 100 % av aktierna.

Kärnhem interiör och exteriör 2011 290

Varför valde ni att starta en process från första början?

”Vi såg en stor potential att utveckla och växa vår verksamhet, och för det ändamålet ville vi kapitalisera upp bolaget med en större krigskassa med resurser för att på förhållandevis kort tid lösa våra önskemål.”

Marknaden för fastighetsutveckling upplevde ett mycket dåligt år 2012, var det inte fel timing att då sätta igång en motsvarande process

”Ja det är klart, hade vi tagit in nya delägare eller sålt bolaget några år tidigare då vi gjorde över 70 M SEK i vinst hade det kanske blivit ännu bättre. Men man måste alltid agera efter de förutsättningar som råder här och nu. Visst, vår marknad var vid tidpunkten väldigt dålig, och lönsamheten i bolaget var inte den bästa, men vi såg vilken potential som fanns framåt. Och med en förstärkt kassa skulle vi kunna expandera väldigt mycket snabbare. Eller som Louise Hoffsten sjöng i melodifestivalen; ”Only the dead fish follow the stream…”

Ni hade för avsikt att ta in pengar till företaget men slutade med att ni sålde hela verksamheten, vad berodde det på??

”Projektet startade med att Excore gjorde ett ganska omfattande prospekt. Det presenterades för företag och möjliga investerare. Vad som var ganska intressant var att det kom upp ett antal olika förslag på möjliga affärer. Vissa ville investera i verksamheten, vissa ville sälja fastighetsprojekt till oss och andra villa etablera strategiska samarbeten. Det är alltid svårt att förutse vad som föreslås när man går ut på marknaden såsom vi gjorde. Men det kanske mest attraktiva förslag för oss var ändå att göra en affär med norska BWG Homes. De är en stark partner, de hade en etablerad verksamhet i Sverige genom Myresjöhus, men kanske än viktigare, de hade vilja och resurser att kraftigt expandera vår verksamhet. Ibland måste man ta beslut för det man tror är bäst för verksamheten. Man skall inte vara rädd att under processens gång ändra uppfattning. Det gäller att lyssna på marknaden och ta beslut då man vet vad det finns för alternativ. Annars blir det bara spekulationer. ”

Vad blir din roll nu?

”Redan innan vi började arbeta med Excore hade jag en ganska begränsad roll i företaget. Det är framförallt Växjö Lakers som jag brinner för. Framgent kommer jag att sitta med i styrelsen för Kärnhem och på så vis hjälpa företaget i dess utveckling. Det är trots allt jag som har grundat bolaget så jag vill inte släppa det helt och hållet.”

Vad tror du om framtiden för företaget?

”Vi har ett mycket kompetent gäng som arbetar i företaget. I och med den gjorda affären har vi en rejäl krigskassa och en stor portfölj med bostäder att utveckla. Marknaden börjar sakta men säkert även ljusna så jag skulle inte bli förvånad om bolaget omsätter 500 M SEK inom ett par/tre år. Vi har utvecklat en femårsplan för att nå närmare 1 miljard i omsättning, så det blir en ganska spännande resa. ”

Vad var det jobbigaste i projektet?

”Den kanske mest kritiska delen i projektet var när vi förhandlade kring avtalet. BWG hade satt in tuffa advokater som ville vrida och vända på varenda formulering i ett ganska omfattande avtal. Men Excore och vår juridiska rådgivare gjorde ett bra jobb för att sätta emot. Men det var ändå den helt klart tuffaste delen.”

Vad är dina rekommendationer till andra efter affären?

”Var inte rädda att dra igång en strukturerad process som vi gjorde. Först då får man se vad man har för alternativ. Var heller inte rädda att byta spår under projektets gång. Man måste anpassa sig. Vidare vill jag starkt rekommendera att använda en professionell rådgivare. Vi hade aldrig klarat detta projekt ensamma. Vi hade förmodligen inte ens haft en kontakt med norska BWG Homes. Jag måste även rekommendera Excore, jag tycker de har gjort ett kanonjobb i denna affär. Från första diskussionen till dess att alla papper var klara.”

Anders_Öman

Anders Öman tidigare majoritetsägare i Kärnhem AB

Försäljning av företag

Om någon spontant skulle lägga ett bud på ditt företag utgår man i regel ifrån tidigare bokslut. Sannolikheten är liten att det första budet är det bästa budet.

Läs mer

Förvärv av företag

Möjligheter att skapa värde genom förvärv är många. Det kan vara synergier, ökat värde genom större omsättning och tillväxt eller andra strategiska värden. Men det finns även väsentliga risker förknippat med företagsförvärv.

Läs mer

Sammanslagning av företag

I samband med fusionsuppdrag hjälper vi ett, eller bägge företagen, genom hela processen att gå samman.

Läs mer

Nyhetsprenumeration

Newsletter sign-up

Funderar du på att sälja ditt företag?

Hör av dig till oss på Excore för en förutsättningslös diskussion och en kostnadsfri värdering! Excore har specialiserat sig på att sälja företag med en omsättning mellan 100 miljoner till 1 miljard.

Kontakta oss