SKA

SKA_slider
SKA

SÅ SÅLDE GNOSJÖGRUPPEN SITT TYSKA DOTTERBOLAG PÅ TVÅ MÅNADER

Den 3:e juni 2010 tecknade Gnosjögruppen ett slutgiltigt avtal för att sälja sitt tyska dotterbolag SKA. På en hårt konkurrentutsatt marknad, med tuffa kunder inom fordonsindustrin och i spåren av en djup lågkonjunktur lyckades Gnosjögruppen sälja sitt tyska dotterbolag och en fastighet i Anderstorp på rekordtid. Nedan svarar Torbjörn Browall, VD för Gnosjögruppen, på frågorna om hur detta lyckades.

Vad var skälet till försäljningen?

6:e AP-fonden äger Gnosjögruppen sedan några år tillbaka. Från början var tanken att endast äga en del av företaget, men i samband med lågkonjunkturen var fonden tvungen att gå in och ta ett större ägaransvar. För att kunna investera inför framtiden beslutade styrelsen i Gnosjögruppen att sälja av vissa delar, för att på så vis frigöra likviditet. Enklast blev då att dels sälja vårt tyska dotterföretag samt en industrifastighet i Anders- torp.

Vad var viktigt för er inför en affär?

Som vanligt var priset viktigt samt att det är rätt typ av köpare. Men i just detta fall fanns det andra komponenter som vi värderade; exempelvis att det skulle gå snabbt, att processen skulle vara smidig, och inte minst att det skulle hållas hemligt.

Så vad gjorde du då?

Initialt började jag med att lägga ut diverse olika krokar bland mäklare och tidigare intressenter. Bland dessa fanns Excore, som jag måste säga utmärkte sig. De förstod direkt vad det handlade om och föreslog inom en vecka ett för oss fördelaktigt avtal.

Men varför gick det så snabbt?

Det måste jag nog säga är Excores förtjänst. På en mycket kort tid presenterade de en köpare och ett indikativt bud. Ett bud som gott och väl låg i linje med vad vi eftersträvade.

Är det verkligen hela sanningen?

Nej det är väl klart, internt hade vi även förberett för en försäljning så att ekonomiska siffror och annan relevant information fanns redan på plats.

Vad i processen gick inte enligt plan?

Köparen hade anmärkningen på fastighetens skick och i samma veva uppstod det problem på en mycket dyr maskin i Tyskland. Men det blev som vanligt, vi presenterade var sin syn och sedan kunde vi mötas någon stans på mitten. I efterhand tror jag inte det var någon förlorare, jag tror bägge parter gick ifrån förhandlingen som vinnare.

Hur har responsen varit från den tyska organisationen?

Som vanligt blir det alltid lite oroligt i samband med ägarförändringar. Men i det stora hela upp-fattas det positivt. Den nya ägaren har redan indikerat att de har för avsikt att investera i verksamheten, så att nya maskiner kan utnyttjas för att expandera på den tyska marknaden. Det ligger rimligtvis i organisationens intresse att få en sådan ägare.

Vilket är ditt främsta råd till någon som funderar på att sälja sitt företag?

Fundera igenom vad det är som är viktigast för dig. Sedan presenterar du detta för din mäklare så att denna anpassar sin process därefter. Trots allt skall ditt företag säljas efter dina villkor.

bild5
bild45

Fakta om ägaren:

Gnosjögruppen omsätter ca 1 miljard kronor och har ca 700 anställda i Sverige, Slovakien, Hong Kong och Tyskland.

Fakta om fastigheten i Anderstorp:

En industrilokal med total byggyta om 11.000 m2. I lokalen är sedan tidigare YTAB hyresgäst och efter affären har Gnosjögruppen blivit hyresgäst.

Fakta om SKA, bolaget som såldes:

Med säte i Attendorn, Tyskland agerar SKA underleverantör till den tyska fordonsindustrin. Produkterna används mestadels i säkerhetsbälten och andra säkerhetsprodukter. Företaget omsätter ca. 170 M SEK med 50 anställda.

Försäljning av företag

Om någon spontant skulle lägga ett bud på ditt företag utgår man i regel ifrån tidigare bokslut. Sannolikheten är liten att det första budet är det bästa budet.

Läs mer

Förvärv av företag

Möjligheter att skapa värde genom förvärv är många. Det kan vara synergier, ökat värde genom större omsättning och tillväxt eller andra strategiska värden. Men det finns även väsentliga risker förknippat med företagsförvärv.

Läs mer

Sammanslagning av företag

I samband med fusionsuppdrag hjälper vi ett, eller bägge företagen, genom hela processen att gå samman.

Läs mer

Nyhetsprenumeration

Newsletter sign-up

Funderar du på att sälja ditt företag?

Hör av dig till oss på Excore för en förutsättningslös diskussion och en kostnadsfri värdering!

Excore har specialiserat sig på att sälja företag med en omsättning mellan 100 miljoner till 1 miljard.

Kontakta oss