Klientintervjuer

Med tillåtelse från uppdragsgivaren har vi här sammanställt vårt uppdrag.

Intervjun är gjord med de nyckelpersoner som varit delaktiga under hela processen. Kontakta oss gärna för mer information.