Referenser

I samtliga uppdrag arbetar vi med strikt sekretess.

Därför namnger vi inte vilka transaktioner som vi står bakom. Dock finner ni nedan några av de affärer vi gjort, i anonymiserad form.

Försäljning   Förvärv   Sammanslagning

Bransch
Konsultbolag inom VVS

Storlek på bolag/affär
Omsättning: 100 M SEK
Transaktionsvärde: 75 M SEK

Säljare: Stort byggföretag
Köpare: Rikskapitalbolag
Internationell process: Ja
Excores roll: Företrädde säljaren genom hela processen.

Bransch
Tillverkande industri

Storlek på bolag/affär
Omsättning: 300 M SEK.
Transaktionsvärde: 105 M SEK.

Säljare: Privatpersoner
Köpare: Stort industriföretag.
Internationell process: Ja
Excores roll: Företrädde säljaren genom hela processen.

Bransch
Tillverkare av byggmaterial.

Storlek på bolag/affär
Omsättning: 300 M SEK.
Transaktionsvärde: 80 M SEK

Säljare: Privatpersoner
Köpare: Internationell tillverkare av byggmaterial.
Internationell process: Ja
Excores roll: Företrädde säljaren genom hela processen.

Bransch
Tillverkare av komponenter till mobiltelefoner.

Storlek på bolag/affär
Omsättning: 170 M SEK.
Transaktionsvärde: 120 M SEK.

Säljare: Utländsk tillverkare av komponenter.
Köpare: Svenskt industribolag
Internationell process: Ja
Excores roll: Företrädde köparen i analys och Due Diligence utomlands.

Bransch
Konsultföretag inom fastighetssektorn.

Storlek på bolag/affär
Omsättning: 160 M SEK.
Transaktionsvärde: 70 M SEK.

Säljare: Privatpersoner
Köpare: Utländsk branschkollega.
Internationell process: Ja
Excores roll: Företrädde säljaren genom hela processen.

Bransch
Fastighetsutveckling.

Storlek på bolag/affär
Transaktionsvärde: 80 M SEK.

Säljare: Privatpersoner
Köpare: Stort fastighetsbolag.
Internationell process: Ja
Excores roll: Företrädde säljaren genom hela processen.

Bransch
Entreprenadbolag

Storlek på bolag/affär
Omsättning: 120 M SEK.
Transaktionsvärde:

Säljare: Privatpersoner
Köpare: Branschföretag
Internationell process: Nej
Excores roll: Företrädde köparen genom hela processen.

Bransch
Entreprenadbolag

Storlek på bolag/affär
Omsättning: 80 M SEK.

Säljare: Privatpersoner
Köpare: Branschföretag
Internationell process: Nej
Excores roll: Företrädde köparen genom hela processen.

Bransch
Rörföretag

Storlek på bolag/affär
Omsättning: 30 M SEK.

Säljare: Privatpersoner
Köpare: Branschföretag
Internationell process: Nej
Excores roll: Företrädde köparen genom hela processen.

Bransch
Fastighetsutvecklare

Storlek på bolag/affär
Omsättning: 120 M SEK.

Säljare: Privatpersoner
Köpare: Branschföretag
Internationell process: Nej
Excores roll: Företrädde köparen genom hela processen.

Bransch
Möbelföretag

Storlek på bolag/affär
Omsättning: 600 M SEK. (Sammanslagning av två företag)

Ägare, bolag 1: Privatperson
Ägare, bolag 2: Privatperson
Internationell process: Nej

Excores roll: Drev hela sammanslagnings-
processen från idé till slutförande.

Bransch
Elektronikföretag

Storlek på bolag/affär
Omsättning: 60 M SEK.

Säljare: Privatpersoner
Köpare: Branschföretag
Internationell process: Nej
Excores roll: Företrädde köparen genom hela processen.

Bransch
Rörföretag

Storlek på bolag/affär
Omsättning: 80 M SEK.

Säljare: Privatpersoner
Köpare: Branschföretag
Internationell process: Ja
Excores roll: Företrädde säljarna genom hela processen.

Bransch
Elektronikföretag

Storlek på bolag/affär
Omsättning: 60 M SEK.

Säljare: Privatpersoner
Köpare: Branschföretag
Internationell process: Ja
Excores roll: Företrädde säljarna genom hela processen.

Bransch
Mjukvarutillverkare

Storlek på bolag/affär
Omsättning: 70 M SEK.
Transaktionsvärde: 75 M SEK

Säljare: Privatpersoner
Köpare: Internationellt branschföretag
Internationell process: Ja
Excores roll: Företrädde säljarna genom hela processen.

Bransch
Hotellverksamhet

Storlek på bolag/affär
Transaktionsvärde: 55 M SEK

Säljare: Privatpersoner
Köpare: Entreprenörer
Internationell process: Nej
Excores roll: Företrädde säljaren genom hela processen.

Bransch
Elektronikföretag

Storlek på bolag/affär
Transaktionsvärde: 50 M SEK

Säljare: Privatpersoner
Köpare: Industriföretag
Internationell process: Ja
Excores roll: Företrädde köparen genom hela processen.

Bransch
Livsmedelsföretag

Storlek på bolag/affär
Omsättning: 350 M SEK

Säljare: Industriföretag
Köpare: Entreprenör
Internationell process: Ja
Excores roll: Företrädde bägge parterna genom processen.

Bransch
Plastverksamhet

Storlek på bolag/affär
Omsättning: 120 M SEK

Säljare: Industrikluster, ät av entreprenörer
Köpare: Branschföretag
Internationell process: Ja
Excores roll: Företrädde säljaren genom hela processen.

Bransch
Verktygstillverkare

Storlek på bolag/affär
Transaktionsvärde: 20 M SEK

Säljare: Industrikluster
Köpare: Branschföretag
Internationell process: Nej
Excores roll: Företrädde säljaren genom hela processen.

Bransch
Industrirörelse

Storlek på bolag/affär
Omsättning: 225 M SEK

Säljare: Industriföretag
Köpare: Entreprenörer
Internationell process: Nej
Excores roll: Företrädde säljaren genom hela processen.

Bransch
Installationsföretag

Storlek på bolag/affär
Omsättning: 75 M SEK

Säljare: Privatpersoner
Köpare: Branschföretag
Internationell process: Nej
Excores roll: Företrädde köparen genom hela processen.

Bransch
Installationsföretag

Storlek på bolag/affär
Omsättning: 20 M SEK

Säljare: Privatpersoner
Köpare: Branschföretag
Internationell process: Nej
Excores roll: Företrädde köparen genom hela processen.

Bransch
Handelsföretag

Storlek på bolag/affär
Omsättning: 950 M SEK

Säljare: Privatpersoner
Köpare: Branschföretag
Internationell process: Ja
Excores roll: Företrädde köparen i samband med förhandlingarna.

Bransch
Serviceföretag

Storlek på bolag/affär
Omsättning: 110 M SEK

Säljare: Privatpersoner
Köpare: Entreprenörer
Internationell process: Nej
Excores roll: Företrädde köparen genom hela processen.

Bransch
Industriföretag

Storlek på bolag/affär
Omsättning: 35 M SEK

Säljare: Industrikonglomerat
Köpare: Branschföretag
Internationell process: Nej
Excores roll: Företrädde säljaren genom hela processen.