Excore Med

Excore Med en del av Excore, med fokus på läkemedelsindustrin.

Läkemedelsutvecklingen anses ofta vara komplicerat. Vetenskapen är ofta mycket komplicerat, de regulatoriska godkännanden, IP-rättigheter, CMC och många andra faktorer påverkar processen.

Om de rätta besluten fattas, kan stora värden skapas. Om felaktiga beslut fattas kan framgång vara svårt att nå.

”Små förändringar tidigt i utvecklingsprocessen påverka det långsiktiga värdet i stor utsträckning”.

I detta avseende är Excore stolta över att ha tre av Sveriges mest kunniga personer från industrin till hands: Martin Nicklasson, Gunnar Olsson och Jan Törnell. Alla med tidigare ledande befattningar på både stora och medelstora internationella läkemedelsföretag.

Med denna grupp av experter kan Excore Med råda läkemedelsprojekt, så att när projektet och bolaget är redo för att ”exit” kommer värdet vara optimal.

Som vanligt arbetar vi alltid med Success Fee.

Hur det fungerar

I ett tidigt skede engagerar vi oss i utvecklingsprocessen och starta dialog med potentiella köpare. Vi arbetar alltid internationellt i olika konstellationer. Excore Med arbetar med engagerande advisory boards och vi utvärdera alltid olika exit strategier.

De viktigaste frågorna

Redan i läkemedelsutvecklings fasen, optimerar vi:

 • Timing
 • Risker
 • Värde
Excore_MED-Group

Martin Nicklasson, Gunnar Olsson, Jan Törnell

Excore erbjuder två olika perspektiv

1

Under utvecklingsprocessen

 • Support the client with executive support and advices (medical, regulatory, legal & financial)
 • Stödja klienten med stöd från ledningen och råd (medicinska, reglerande, rättsliga och ekonomiska)
 • Regelbundna möten för att säkerställa att företaget tar de rätta strategiska besluten som krävs.
 • Tidig kontakt med potentiella köpare, för att få deras synpunkter i utvecklingsprocessen.
 • Diskutera/analysera vilken typ av utgång som skulle vara bäst för bolaget.
 • Stödja företaget med Excore Meds internationella nätverk.
2

Under försäljningsprocessen

 • Planera, leda och verkställa avyttringsprocessen.
 • Utveckla alla nödvändiga transaktionsdokument.
 • Hitta rätt förvärvare.
 • Förhandling med aktuella förvärvare.
 • Utveckla LOI.
 • Hantera alla CDA:s.
 • Samordna Due Diligence.
 • Samordna alla kontakter med advokater och jurister.