Förvärv av företag

Möjligheter att skapa värde genom förvärv är många. Det kan vara synergier, ökat värde genom större omsättning och tillväxt eller andra strategiska värden. Men det finns även väsentliga risker förknippat med företagsförvärv.

På basis av den tillväxtstrategi som bolaget har skapar vi en förvärvsstrategi som ligger till grund för vårt letande efter bolag.

Då vi finner ett lämpligt bolag stödjer vi vår klient genom alla förhandlingar tills dess att förvärvet är avslutat. I det fall att klienten önskar hjälp därefter, i integrationsfasen, kan vi även vara behjälpiga med detta.

Detta och mycket mer finns
beskrivet i en bok som vi skrivit

Beställ Läs online

Book-Tillvaxt