Sammanslagning av företag

I samband med fusionsuppdrag hjälper vi ett, eller bägge företagen, genom hela processen att gå samman.

Det finns många kritiska frågor såsom ägaragendor, värdering av bolagen, bolagsstrukturer och integrations- och tillväxtstrategier.

Inte sällan måste den finansiella strukturen ses över, och ibland behövs externt kapital tillföras. Vi hjälper givetvis till med allt detta och mer därtill.

Som i alla våra uppdrag tar vi betalt först om en transaktion blir genomförd.

  • Integrationsplan
  • Ägaragendor
  • Synergier
  • Framtida organisation

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös
diskussion så skall vi berätta mer

Tele: 031 – 711 71 00 E-mail: info@excore.com